Инструкция печатки для державних установ

инструкция печатки для державних установ
Разом з тим, підписувач використовує у процесі виконання своїх посадових обов’язків особистий ключ. Зазначена частина може починатися із слів «На виконання», «З метою» тощо. Спільні розпорядчі документи та листи оформлюються на чистих аркушах паперу із зазначенням найменувань установ на одному рівні, а назви виду документа — посередині. Важливо! Види і кількість печаток, штампів, що застосовуються, перелік документів, підписи на яких відповідно до законодавства необхідно скріплювати печаткою установи, та порядок застосування печаток визначаються інструкцією з діловодства. Після підписання наказу зміни до нього вносяться лише шляхом видання нового наказу про внесення змін. 4.1.7. Наказ оформляється на бланку. Заголовки граф таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки – з малої літери, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, і з великої – якщо підзаголовок має самостійне значення.


Рішення, що містять кілька питань, поділяють на пункти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами. Розділи нумеруються римськими цифрами, а також в окремих випадках вони можуть поділятися на глави. 7. Форма анкети використовується у разі викладення у цифровому або словесному вигляді інформації про один об’єкт за певним обсягом ознак. Заголовки граф таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки — з малої літери, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, і з великої — якщо підзаголовок має самостійне значення. Гума, яка використовується, є стійкою до дії більшості агресивних середовищ і не змінює свої властивості з часом. Документи, що надсилаються підприємствам, установам, організаціям, громадянам, підписуються керівником установи або його заступниками згідно з розподілом повноважень або керівниками структурних підрозділів відповідно до їх повноважень.

Затвердження документа надає певний нормативний або правовий характер змісту документа. При цьому підписи посадових осіб розміщуються один під одним відповідно до підпорядкованості осіб. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час!