Инструкция печатки для державних установ

инструкция печатки для державних установ
Рішення повинне бути конкретним і включати складові, що відповідають на такі питання: кому, що зробити і в який строк. Структурні підрозділи зобов’язані забезпечити зберігання архівних документів та передачу документів, що належать до НАФ, після закінчення встановлених граничних строків їх зберігання для постійного зберігання до фондів державного архіву. План науково-методичної ради на I квартал 2013 р. на 3 арк. в 1 прим. Зняти документ з контролю може тільки директор архіву, його заступники, які встановили контрольний строк у резолюції, або за їх дорученням служба діловодства. Однак зазначені переваги спричинили за собою істотні недоліки.


Документи з типовими строками виконання знімаються з контролю за рішенням служби діловодства. Текст документа повинен стосуватися того питання, яке сформульоване в заголовку до тексту. Послідовність написання складових частин реєстраційного індексу може змінюватися залежно від того, який документ реєструється, – вхідний чи такий, що створений в архіві. Відмітка про засвідчення копій документів 76. Установа може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в ній, а також у випадках, передбачених в абзаці другому цього пункту.

Поштою та через кур’єрську службу доставляється письмова кореспонденція, поштові картки, бандеролі, дрібні пакети, а також періодичні друковані видання. Кожен вид пронумерованого бланка обліковується в журналі реєстрації бланків документів (додаток 1 до Правил), або іншій реєстраційній формі, а бланки зберігаються в шафах, сейфах, що надійно зачиняються і опечатуються. Документи вважаються виконаними i знiмаються з контролю пiсля виконання завдань, запитiв, повiдомлення про результати заiнтересованим установам i особам або пiсля iншого пiдтвердження виконання. Два або більше підписів проставляють, якщо за зміст документа відповідають кілька осіб. Протокол підписують головуючий на засіданні колегіального органу і секретар.Документи, складені комісією, підписують голова комісії і всі члени комісії.