Rain bird stp9pl инструкция


Each zone’s settings can be reviewed quickly with easy to read LED indicator lights. Download the latest tech specs, instruction manuals, replacement parts lists, CAD specification drawings, and other literature for Rain Bird controllers, timers and sensor products by selecting one of the product families below. Vanaf de fabriek is de sproeier ingesteld op 180°. Draai de schroevendraaier tegen de wijzers van de klok om de sproeihoek te verkleinen. Plaats het dopje met het identificatienummer van het gebruikte sproeimondje in het daarvoor bestemde gaatje. Om een sproeimondje te vervangen draait u de stelschroef voor het sproeibereik helemaal los tot het sproeimondje te verwijderen is. Draai de sproeikop nu helemaal linksom tot deze op zijn aanvangspositie staat. Sproeier in- of uitschakelen De 5000 plus uitvoering heeft de mogelijkheid om de sproeier in- of uit te schakelen.Steek de schroevendraaier in het stelgat zoals in de onderstaande tekening weergegeven.


Aanpassen van het sproeibereik Steek de schroevendraaier in het stelgat voor het sproeibereik. De positie is in onderstaande tekening weergegeven. Draai de schroevendraaier 180° linksom om de sproeier in te schakelen en 180° rechtsom om deze uit te schakelen. Draai de schroevendraaier met de wijzers van de klok mee om de sproeihoek te vergroten. Please select your sprinkler timer or irrigation controller from the list below: Return to Manuals & Support Index. Verklein het sproeibereik nooit meer dan 25% vanaf het maximumbereik, omdat het sproeibeeld anders verloren gaat. Stel het sproeibereik na het vervangen van een sproeimondje altijd opnieuw in.

Ebbl nem derl ki szmunkra semmi szemlyes rlad. Ha ez zavar, kikapcsolhatod a stik fogadst a bngszdben. Instruction manuals, brochures and troubleshooting guides for Rain Bird products have been formatted in Adobe Acrobat (PDF) for easy downloading and printing. Als het draaien niet makkelijk gaat, draait u de kop eerst helemaal rechtsom tot deze niet verder kan en draai nu weer linksom naar de aanvangspositie.